Hydroizolácie a zatepľovanie fasád

Pracujeme s hydroizoláciami na báze PVC, TPO, modifikovanými asfaltovými pásmi. Ponúkame služby v oblasti hydroizolácií a tepelných izolácií. 


Izolácie striech, Izolácie plochých striech

Prednosťou plochých striech je efektívna eliminácia tepelných únikov vďaka tomu, že sa zatepľuje v jednej rovine, čo významne eliminuje tepelné mosty. 

Strecha je najviac zaťažená časť stavby. Pôsobia tu extrémne zaťaženia na hydroizolačný materiál. Poveternostné vplyvy vonkajšieho prostredia môžu prirodzený proces starnutia významne urýchliť, preto nesmie byť nič ponechané na náhodu. Iba dôkladný výber materiálov dáva predpoklady pre dlhú životnosť. Je potrebné poznať všetky zaťaženia, ktorým sú ploché strechy vystavené.

Teplota

 • zmena teplôt od - 30 ˚C do viac ako 90 ˚C
 • výrazné teplotné zmeny
 • hromadenie tepla

Mechanické namáhanie:

 • pohyby budovy a značný priebeh nosnej konštrukcie
 • kmitanie a vybrácie u ľahkých striech
 • zaťaženie tlakom, krupobitie

Vplyvy životného prostredia:

 • UV-žiarenie
 • chemické zaťaženie
 • rast škodlivých rastlín

Vlhkosť:

 • vodné pary a zrážky
 • stojaca voda na hydroizolácii 

Uvedené vplyvy prostredia vieme eliminovať a predĺžiť tak životnosť strechy na maximum vďaka použitiu najmodernejších technológií a materiálov akými sú EPDM, PVC, TPO a modifikované asfaltové pásy.

Kombináciou kvalitných materiálov a profesionálneho tímu odborníkov tak získate strechu s čo najdlhšou možnou zárukou na vykonané práce a materiál.

 

Hydroizolácie striech

Hydroizolácia alebo izolácia proti vlhkosti je izolácia, ktorá chránia konštrukciu pred vnikaním vody alebo pôsobením vlhka. Chráni pred atmosférickou, povrchovou, zemnou (tlakovou), technologickou, prevádzkovou a skondenzovanou vodou. Používajú sa priame (znižujú šíreniu vody) a nepriame metódy (znižujú vlhkosť). Návrh izolačných vrstiev vychádza z hydrofyzikálneho namáhania, ktoré sa určí prieskumom prostredia a zisťujú sa pri ňom vlhkostné vplyvy vo vnútri a vonku. Používajú sa nátery, asfaltové lepenky, fólie.

Výhodami hydroizolácie plochých striech sú pomerne jednoduchá realizácia, nižšie náklady na zastrešenie, ale aj rôznorodosť ich využitia.

 

Zatepľovanie fasád

Kontaktný zatepľovací systém je technologický postup, ktorý slúži na zlepšenie tepelnej izolácie fasád. Zhotovuje sa pomocou tepelnej izolácie na báze polystyrénu alebo minerálnej vlny  s konečnou povrchovou úpravou vo forme omietky .
Tepelne zaizolované objekty prinášajú oproti tepelne nezaizolovaným niekoľko výhod, z ktorých najdôležitejšie sú zvýšenie tepelného odporu konštrukcie, z čoho vyplýva zníženie nákladov na vykurovanie, čím sa vytvárajú podmienky na zlepšenie tepelnej pohody. Tepelnou izoláciou sa predlžuje celková životnosť stavby ako aj jej estetické pôsobenie.

Materiály a technológie

Pri práci využívame EPDM, PVC- /pri kliku Sika, Fatra/, TPO a asfaltové pásy.

Asfaltové pásy - izolácie sa hodia na konštrukcie ako sú: ploché a šikmé strechy, špeciálne strešne konštrukcie, základy, mosty, cesty a tunely.

Hydroizolácie na báze PVC

izolácie sa hodia na konštrukcie ako sú: betonové a trapézové strechy, zelené strechy, na izoláciu bazénov, izolácie stavieb proti spodnej tlakovej a presakujúcej vode ako aj agresívnym vodám , na izoláciu objektov proti uniku vybraných ropných látok.

Izolácie strešných záhrad

Pre tieto strechy sú vyberane materiáli ktoré odolávajú hlavne prerastaním koreňov vysadených rastlín alebo rastlín ktoré sa samovoľné na strechy vysejú. Izolácie by mali byt odolne aj voči pôsobeniu pôdnych mikroorganizmov a plesni.

Zemné izolácie

Zemné fóliové systémy pre spodné stavby ako sú :

 • Izolácie stavieb proti zemnej vlhkosti
 • Izolácie proti tlakovej a presakujúcej vode
 • Izolácie proti agresívnej tlakovej vode a presakujúcej vode
 • Proti prenikaniu kvapalín a výluhov do spodných vôd
 • Pre izolácie stavieb proti vybraným ropným produktom